Υπηρεσίες

Ο HELCON group προσφέρει μια γκάμα υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.
Με τη συνέπεια και την τεχνογνωσία που διαθέτει εγγυάται το αποτέλεσμα των υπηρεσιών του. Με την συνεχή του παρουσία από το 1992 σε πάσης φύσεως έργα διαθέτει ικανότητα εκτέλεσης έργων όπως, εκβάθυνση λιμένων και καναλιών, εκσκαφή και μετακίνηση γεών (σε χωματουργικά έργα, λατομεία, ορυχεία κλπ), επεξεργασία αδρανών υλικών και υποπροϊόντων εκσκαφής.

Ο όμιλος διαθέτει σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό με στόχο την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών του.
Ο HELCON group διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να παράσχει τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις.