Ο Όμιλος

O όμιλος εταιρειών HELCON group προέκυψε από την ενσωμάτωση των δύο εταιρειών ΚΥΒΟΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΑΞΙΟΥ (1998) και ELLCON (2002) και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και επεξεργασία χαλαζιακής άμμου, το εμπόριο έτοιμων κονιαμάτων και την εκτέλεση έργων υποδομής.
Η διοίκηση των εταιρειών του ομίλου χαρακτηρίζεται από έντονη δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης η διοίκηση είναι αναγνωρισμένη για την επιχειρηματική της κουλτούρα αλλά και τις αξίες που την διακατέχουν. Τα καλά μελετημένα επιχειρηματικά σχέδια, η υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η ασφάλεια των εργαζομένων και ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πορεία του Ομίλου στο επιχειρείν.
Αυτές οι προϋποθέσεις είναι οι αιτίες που ο HELCON group έχει κερδίσει τον σεβασμό των συνεργατών του και ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο όνομα στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εταιρείες του ομίλου έχουν ως κύρια δραστηριότητα την λήψη και επεξεργασία άμμου από τον Αξιό ποταμό στο νομό Κιλκίς ώστε να εφοδιάζουν κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες δικτύων φυσικού αερίου, εμπόρους δομικών υλικών, αθλητικές εγκαταστάσεις (beach volley, beach soccer) και πολλές άλλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ως πρώτη ύλη την άμμο για την παραγωγή αγαθών.
Παράλληλα ο όμιλος εταιρειών HELCON group εμπορεύεται κονιάματα για κατασκευές και αναλαμβάνει την εκβάθυνση λυμένων αλλά και άλλων περιοχών που το έχουν ανάγκη.