Ανθρώπινο Δυναμικό

Το έμπειρο και καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του ομίλου. Η διοίκηση του Ομίλου HELCON group θεωρώντας πως το υψηλής δυναμικότητας προσωπικό είναι η συνταγή για την επιτυχημένη παραγωγή προϊόντων και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, επενδύει διαρκώς στους ανθρώπους της.
Η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τα μαθήματα εξειδίκευσης σε νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου. Ο Όμιλος HELCON group αναζητεί συνεχώς για άτομα υψηλών ικανοτήτων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην οικογένεια του ομίλου.
Προϋπόθεση της ένταξης κάποιου ατόμου στις παραγωγικές διαδικασίες του HELCON group είναι η αποδοχή της πολιτικής παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων του ομίλου όπως και η αποδοχή και υποστήριξη της φιλοσοφίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στην οικογένεια του Ομίλου HELCON group μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο careers@helcongroup.gr