Κοσκινισμένη Άμμος

Άμμος πλυμένη και κοσκινισμένη με κοκκομετρική διαβάθμιση από 0,10mm έως 8,00mm.
Πρόκειται για υλικό υψηλής καθαρότητας ,κατάλληλο για πολλές εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες του έργου σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχρίσεις δικτύων που απαιτείται άμμος υψηλών προδιαγραφών (π.χ. έργα φυσικού αερίου, επίχωση καλωδίων κλπ).
Ένα υλικό άριστο και για την πρόσμιξη του σε σκυρόδεμα , σε γκρο-μπετόν , σε κρασπεδώσεις , σε πλάκες πεζοδρομίου και γενικότερα σε κάθε κονία που χρειάζεται χοντρή άμμος. Κατάλληλο υλικό επίσης για υπόβαση η για επικάλυψη άλλων υλικών.