Βότσαλα

Βότσαλα Ποταμού, ένα φυσικό προϊών με λεία επιφάνεια , κατάλληλο για κάθε εφαρμογή όπως:

Βοτσαλόπλακες
Βοτσαλωτά Δάπεδα
Βοτσαλωτή Τοιχοποιία
Χύδην διάστρωση χώρων , πάρκων κ.λ.π.


Διατίθενται κατά παραγγελία σε κοκκομετρίες από 6mm μέχρι και 20mm Η παράδοση των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε χύδην , είτε σε big-bags. Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων του ομίλου στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.