Μέτρια Άμμος

Κοκκομετρική διαβάθμιση από 0,2mm έως 5,0mm
Το υλικό είναι πλυμένο , κοσκινισμένο και απαλλαγμένο από ξένες ύλες 

Κατάλληλο για:
Πρώτο χέρι σε επίχρισμα (Αστάρι Σοββά)
Χτίσιμο
Κονία για πλακάκια και μάρμαρα
gross - beton
Μερεμέτια & κάθε είδους Επιδιόρθωση όπου χρειάζεται  κονία.