Φίλτρανση - Αποστράγγιση

Ο όμιλος HELCON group διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που αφορούν την φίλτρανση η την αποστράγγιση νερού και λυμάτων. Πρόκειται για υλικά υψηλής καθαρότητας, πορώδη, χωρίς προσμίξεις και ξένες ύλες γενικότερα. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην άντληση(χαλίκι γεωτρήσεων), στο φιλτράρισμα(φίλτρα πισίνας, όμβριων υδάτων κλπ), σε βιολογικούς καθαρισμούς, σε έργα αποστράγγισης κλπ.

Το υλικό ακόμα και σε πλήρη συμπύκνωση επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση του νερού κατακρατώντας (ανάλογα με την εφαρμογή) ιζήματα , λύματα κλπ. Παράγεται σε ένα ευρύ φάσμα κοκκομετριών από 2,00mm έως και 20,00mm. Μπορεί επίσης να διατεθεί και κατά παραγγελία σε οποιαδήποτε κοκκομετρική διαβάθμιση, συμφώνα με ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Το υλικό είναι χημικά αδρανές και αποτελείται από υψηλής καθαρότητας οξείδια του πυριτίου.

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
Η χαλαζιακή άμμος διαθέτει τις απαραίτητες ιδιότητες για την επεξεργασία του νερού και χρησιμοποιείται με επιτυχία σε εγκαταστάσεις φίλτρων , από οικιακές πισίνες , κολυμβητήρια , υδραγωγεία και μεγάλες μονάδες επεξεργασίας νερού.
ΦΙΛΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ακόμα μια εφαρμογή της χαλαζιακής άμμου είναι η τοποθέτησή της με την κατάλληλη διαστρωμάτωση σε βιολογικούς καθαρισμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον καθαρισμό των λυμάτων με φυσικό τρόπο. Ο όμιλος παρέχει άμμο όλες τις κοκκομετρίες που χρειάζονται και εκτελεί κατά παραγγελία ότι προσμίξεις χρειάζονται για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.
ΧΑΛΙΚΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Χαλίκι (Γαρμπίλι) κατάλληλο για γεωτρήσεις. Ένα καθαρό υλικό, λείο, που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη κυκλοφορία του νερού, κρατώντας ταυτόχρονα τα τοιχώματα της γεώτρησης σταθερά. Έτσι διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της γεώτρησης για πολύ μεγάλο διάστημα με μεγάλη ταυτόχρονα απόδοση.
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Όλες οι παραγόμενες κοκκομετρίες είναι κατάλληλες για κάθε έργο που χρειάζεται αποστράγγιση. Υποδομή χλοοτάπητα , ταράτσες με φύτευση ,αποστράγγιση υπογείων , περιμετρικά τοιχία κ.λ.π. Με την κατάλληλη κάθε φορά χρήση διασφαλίζεται η σταθερή παροχέτευση υπόγειων υδάτων .