Ακατέργαστη Άμμος

Είναι η άμμος στη φυσική της μορφή, όπως αυτή εξορύσσεται από την κοίτη του ποταμού. Αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή όλων των προϊόντων του ομίλου. Πρόκειται για υλικό με υψηλή καθαρότητα δεδομένου ότι εξορύσσεται μέσα από τρεχούμενο νερό με αποτέλεσμα να γίνεται έκπλυση του υλικού κατά την εξόρυξη.

Το υλικό ενδείκνυται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πέρα από πρώτη ύλη, για την παραγωγή άλλων κλασμάτων άμμου , για την επίχωση δικτύων , επίχωση άλλων χώρων (π.χ. θεμελίωση κτιρίων κλπ) , προσθήκη σε σκυρόδεμα/ gross-beton , υπόβαση η επικάλυψη άλλων υλικών κλπ. .
Δεδομένου ότι διαθέτει και υδραυλικές ιδιότητες επιτρέπει την διέλευση της υγρασίας χωρίς όμως να παρουσιάζει καθιζήσεις. Επίσης είναι ιδιαίτερα σκληρό σαν πέτρωμα με αντοχή στη φθορά (Los Angeles 16%).