Χοντρή Άμμος

Ένα άριστο υλικό παραγόμενο σε δυο βασικές κοκκομετρικές διαβαθμίσεις από 0,00mm ως 06,00mm και από 02,00mm ως 06,00mm.
Το υλικό είναι πλυμένο και κοσκινισμένο , απαλλαγμένο από ξένες ύλες όπως άργιλο, παιπάλη και λοιπές προσμείξεις. Είναι κατάλληλο τόσο για οικοδομική χρήση (αστάρια επιχρισμάτων , τοιχοποιία, gross-Beton κλπ) όσο και για χρήση σε κάθε είδους φίλτρα νερού ή βιολογικού καθαρισμού.