Ψιλή Άμμος

Κοκκομετρική διαβάθμιση από 0,0mm έως 2mm

Ένα υλικό κατάλληλο για οικοδομική χρήση, ιδιαίτερης καθαρότητας, πλυμένο και απαλλαγμένο από ξένες ύλες(άργιλο , παιπάλη κ.λ.π.)
Έχει κοκκομετρία κατάλληλη για ένα τέλειο αποτέλεσμα στα τελευταία χέρια των επιχρισμάτων με άψογο φινίρισμα στο τρίψιμο και χωρίς παρουσία ρηγματώσεων κατά το στέγνωμα του επιχρίσματος.
Επίσης ενδείκνυται και για άλλες χρήσεις όπως στίβος αθλημάτων(beach volley,beach soccer), χαλικόφιλτρα ,φίλτρα βιολογικού καθαρισμού καθώς και ανάπλαση παραλίας ή επικάλυψη βραχώδους ακτής.